11 gru 2020

ODMATERIALIZOWANIE film

 ODMATERIALIZOWANIE film


Projekt ODMATERIZOWANIE to połączenie wizualnego nawoływania do zastanowienia się nad nadkosumpcją, która zalewa nas z każdej strony i dominuje nad naszym życiem.
Nadkonsumpcja w szerokim znaczeniu globalnym oznacza intensywność korzystania z zasobów przyrody, materiałów i energii. Przerost konsumpcji szkodliwy jest nie tylko natury, ale też, otoczenia społecznego i rozwoju duchowego człowieka.
Fotografie i Instalacja to opowieść o walącym się świecie. Wszystkie te obrazki przedstawiają sytuacje i postacie, które świadomie lub poprzez działalność drugiego człowieka niszczą siebie i środowisko. Tak bardzo są zmęczone codziennością, w której dbałość o pozory jest ważniejsza niż egzystencja. Żyjemy w zniekształconym świecie, która propaguje stereotypowe obrazy wzmacniające narzucony model marketingowy. Wierzę, że doskonałość polega na niedoskonałości. Tkwi ona w silnych kontrastach, w kruchości i w człowieczeństwie, które sprawia, że każdy z nas jest inny niż wszyscy.

Upadek jest punktem, za którym nie ma już powrotu, a ja poprzez wizualny obraz chciałam tylko żeby podnieśli wzrok i dokonali sami oceny. Postarali się zweryfikować, odróżnić rzeczy ważne od zbędnych. Korzystali z Internetu, konsumpcji i innych zasobów współczesnego świata z rozsądkiem, nie zapominając o realnym świecie. 

9 gru 2020

8 gru 2020

ODMATERIALIZOWANIE /3/

  ODMATERIALIZOWANIENADKONSUMPCJA
CYBERPRZESTRZEŃ
KONSUMPCJONIZM
KULT CIAŁA
ZACHŁANNOŚĆ
W SIECI
PRÓŻNOŚĆ
PYCHA
ŁAKOMSTWO
LENISTWO
ZAZDROŚĆ
GNIEW
GŁOBALNA SIEĆ
INFLUENCER
NET
POKOLENIE XD
SAMOUWIELBIENIE
UPADEK

#gdynia #gdyniakulturalna #falochron

4 gru 2020

ODMATERIALIZOWANIE /1/

 ODMATERIALIZOWANIE

Projekt to połączenie wizualnego nawoływania do zastanowienia się nad nadkosumpcją, która zalewa nas z każdej strony i dominuje nad naszym życiem. Nadkonsumpcja w szerokim znaczeniu globalnym oznacza intensywność korzystania z zasobów przyrody, materiałów i energii. Przerost konsumpcji szkodliwy jest nie tylko natury, ale też, otoczenia społecznego i rozwoju duchowego człowieka.
Fotografie i Instalacja to opowieść o walącym się świecie. Wszystkie te obrazki przedstawiają sytuacje i postacie, które świadomie lub poprzez działalność drugiego człowieka niszczą siebie i środowisko. Tak bardzo są zmęczone codziennością, w której dbałość o pozory jest ważniejsza niż egzystencja. Żyjemy w zniekształconym świecie, która propaguje stereotypowe obrazy wzmacniające narzucony model marketingowy. Wierzę, że doskonałość polega na niedoskonałości. Tkwi ona w silnych kontrastach, w kruchości i w człowieczeństwie, które sprawia, że każdy z nas jest inny niż wszyscy.

Upadek jest punktem, za którym nie ma już powrotu, a ja poprzez wizualny obraz chciałam tylko żeby podnieśli wzrok i dokonali sami oceny. Postarali się zweryfikować, odróżnić rzeczy ważne od zbędnych. Korzystali z Internetu, konsumpcji i innych zasobów współczesnego świata z rozsądkiem, nie zapominając o realnym świecie.