16 wrz 2020

"Mój ojciec malował obrazy"/9/

" Młodość tato spędził w Jeleniej Górze, chętnie uczestniczył w życiu kulturalnym i obcował ze sztuką. Może już wtedy fotografował, malował...na pewno robił to w późniejszym wieku. "

Fotografie z cyklu Fragmentaryczność wspomnień- " Mój ojciec malował obrazy"projekt realizowany  w ramach Stypendium Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #kulturawsieci Kulturawsieci 

Kulturawsieci #fragmentarycznosc_wspomnień #joannaborowiec #moj_ojciec_malowal_obraz