31 mar 2010

Znaleziska

Znaleziska

24 mar 2010

Palmiry

Cmentarz Palmiry. Miejsce masowych mordów dokonywanych przez gestapo od grudnia 1939 do lipca 1941. W potajemnych egzekucjach rozstrzeliwano tu więźniów przywożonych z Pawiaka i innych więzień warszawskich. W czasie okupacji miejsce to było nazywane jednym z warszawskich pierścieni śmierci. Zwłoki ofiar ekshumowane zostały w roku 1946 (spośród blisko 2000 ofiar egzekucji rozpoznano zaledwie 400 osób). Palmyra Cemetery. Place the mass murders carried out by the Gestapo in December 1939 and July 1941. The secret executions of prisoners were shot here Pawiak and imported from other prisons in Warsaw.During the occupation, this place was known as one of Warsaw's rings of death. The corpses of the victims were exhumed in 1946 (out of nearly 2.000 victims of executions were diagnosed only 400 people).