about me

Portfolio
www.joannaborowiec.com


Ambrotypy, wet plate collodion

11 maj 2016

Białoruś cdMińsk Pińsk, rzeka Prypeć